גב

שריר הרחב גבי Latsשרירי הגב- טרפזמילון התרגילים לפי  הציוד הדרוש: